Silenor

Antidepresanlar, majör depresif bozukluk (MDB) ve diğer psikiyatrik bozukluklar ile kısa dönemli çalışmalarda çocuklar, ergenler ve genç yetişkinlerde intihar düşüncesi ve davranış riskini arttırdı. Kısa süreli çalışmalar, 24 yaş üstü erişkinlerde plaseboya kıyasla antidepresanların intihar riskinde bir artış göstermedi ve 65 yaş üstü yetişkinlerde plaseboya kıyasla antidepresanlarda bir azalma vardı. Bu risk klinik gereksinimle dengelenmelidir. Hastaları klinik kötüleşme, intihar eğilimi veya alışılmadık davranış değişiklikleri için yakından izleyin. Hekimle yakın gözlem ve iletişim gereksinimi aileler ve bakıcılara bildirilmelidir. Pediyatrik hastalarda kullanım için onaylanmamıştır.

Silenor için kullanır

Terapötik Sınıf: Antidepresan

Farmakolojik Sınıf: Antidepresan, Trisiklik

Doxepin bir trisiklik antidepresandır (TCA). Beyindeki bazı kimyasalların düzeylerini arttırmak için merkezi sinir sistemi (CNS) üzerinde çalışır.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

12 yaşından küçük çocuklarda depresyon ve anksiyete tedavisinde doxepin kapsüllerinin ve solüsyonun etkileri ile yaş arasındaki ilişki üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Silenor’u Kullanmadan Önce

Pediyatrik popülasyondaki uykusuzluğun tedavisinde doxepin tabletlerinin yaşla ilişkisinin araştırılması için uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlılarda doksepinin yararlılığını sınırlayacak geriatrik özel problemleri göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda doxepin alan hastalar için dozda bir uyarı ve dikkat edilmesi gerekebilecek istenmeyen etkiler (örn., Karışıklık veya alışılmadık uykulu olma) veya yaşla ilgili kalp, karaciğer veya böbrek sorunları daha olasıdır.

Emzirmeyi emziren kadınlar üzerinde yapılan çalışmalar, bebeğin zararlı etkileri olduğunu göstermiştir. Bu ilacın alternatifi reçete edilmeli veya bu ilacı kullanırken emzirmeyi bırakmalısınız.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, doksepin içeren bazı ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Silenor’a özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bu ilacı, yalnızca durumunuza olabildiğince yararlanabilmek için doktorunuzun talimatına uyarak uygulayın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın.

Bu ilaç bir İlaç Rehberiyle birlikte gelir. Talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Sinequan® oral sıvı veya kapsülü günde bir kez kullanıyorsanız, yatmadan önce alabilirsin.

Sinequan® oral sıvı kullanmak için

Silenor® tabletini kullanmak için

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

Doxepin’in Doğru Kullanımı

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Dozunuzdaki değişikliklere izin vermek ve istenmeyen etkileri kontrol etmek için doktorunuzun düzenli ziyaretlerde sizin veya çocuğunuzun ilerlemesini kontrol etmesi çok önemlidir.

Bazı çocuklar, gençler ve genç erişkinler için bu ilaç intihar düşüncelerini artırabilir. Siz veya çocuğunuz daha depresif hissetmeye başlarsa ve kendinize zarar verme düşünceleriniz varsa derhal doktorunuza veya çocuğunuzun doktoruna haber verin. Özellikle yeni oldukları veya daha da kötüye gittiğinde sizi veya çocuğunuzu rahatsız eden alışılmadık düşünceleri veya davranışları rapor edin. Siz veya çocuğunuzun uykusunda zorluk çektiğiniz, rahatsızlığınızın olup olmadığı, enerjide büyük bir artış olması veya pervasızca hareket etmeye başlaması doktorunuzun bildiğinden emin olun. Ayrıca sizin veya çocuğunuzun sinir, öfkeli, huzursuz, şiddetli veya korkmuş hissi gibi ani veya güçlü hisleri olup olmadığını doktora bildirin. Sizin veya ailenizdeki herhangi birinin bipolar bozukluğu (manik depresif hastalık) olup olmadığını veya intihar etmeyi denediğini doktorunuza bildirin.

Son 2 hafta içinde bir monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü (örn. Izokarboksazid, Marcin®, fenelzin [Nardil®], selegilin [Eldepryl®] veya tranilsipromin [Parnat®] kullandıysanız doksisepin almayınız. Bunu yaparsanız, karışıklık, ajitasyon, huzursuzluk, karın veya bağırsak belirtileri, ani yüksek vücut ısısı, aşırı yüksek tansiyon veya şiddetli konvulsiyonlar yaşayabilirsiniz.

Eğer siz veya çocuğunuz bu ilacı depresyon veya anksiyete için kullanıyorsa, önce doktorunuza danışmadan almayı bırakmayın. Doktorunuz, tamamen durmadan kullandığınız miktarı yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir. Bu, durumunuzun muhtemel bir kötüleşmesini önlemeye ve baş ağrısı, mide bulantısı veya genel bir rahatsızlık veya hastalık duygusu gibi çekilme belirtilerinin ortaya çıkma ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir.

Silenor Kullanılırken Önlemler

Silenor® tabletleri, araba sürmek (uyku sürüşü), yürüme (uyku yürüyüşü), seks yapma, telefon görüşmesi yapma veya uykuda veya tamamen uyanık olmayan yemek hazırlama ve yeme gibi uyku ile ilgili davranışlara neden olabilir. Bu reaksiyonlardan herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza bildirin.

Silenor® tabletlerini 10 günden daha uzun süre kullanmanız gerektiğini düşünüyorsanız, doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç bazı insanların uykulu olmasına neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce bu ilaca nasıl tepki verdiğinizi, ilaç kullandığınızı veya uyuşuk veya uyanık değilseniz tehlikeli olabileceği başka şeyleri yaptığınızdan emin olun.

Bu ilaç, alkol ve diğer MSS depresanlarının (sinir sistemini yavaşlatan, muhtemelen uyuşukluğa neden olan ilaçların) etkilerini arttıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler, saman nezlesi, alerji veya soğuk algınlığı, sakinleştirici, sakinleştirici veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, nöbet veya barbitür için ilaçlar, kas gevşetici veya anestezi için, bazı diş anestezikleri de dahil olmak üzere antihistaminikler veya ilaçtır. Bu etki, bu ilacı almayı bıraktıktan sonraki birkaç gün sürebilir. Siz veya çocuğunuz bu ilacı kullanırken yukarıdakilerden herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitki veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Silenor Yan Etkiler

Silenor (doxepin)

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi N Sınıflandırılmamış

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Uykusuzluk melatonin, lorazepam, amitriptilin, Ambien, Ativan, zolpidem, diphenhidramin, temazepam, doksepin, Elavil, Lunesta, Restoril, eszopiklon, Belsomra, Sonata, Rozerem, triazolam, zaleplon, Halcion, doksilamin, Dalmane, ramelteon, 5-HTP, Tylenol PM, estazolam