Risperidon (oral yol) tanımlama ve marka isimleri

Risperidon, şizofreni, bipolar bozukluk veya otistik bozuklukla ilişkili sinirlilik tedavisinde kullanılır. Bu ilaç, bunama yaşlı yaşlı erişkinlerde davranış problemlerini tedavi etmek için kullanılmamalıdır.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Kanadalı Marka Adı

Bir ilaç, belli bir kullanım için pazarlama için onaylandıktan sonra, diğer tıbbi problemler için de yararlı olduğunu gösterebilir. Bu kullanımlar ürün etiketlemesine dahil edilmemesine rağmen, risperidon aşağıdaki tıbbi durumları olan bazı hastalarda kullanılır

Bu ürün aşağıdaki dozaj formlarında mevcuttur

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Şizofrenili 13 yaşından küçük çocuklarda, bipolar bozukluğu olan 10 yaşından küçük çocuklarda ya da otistikle 5 yaşından küçük çocuklarda risperidonun yaşla ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır Bozukluk. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Tablet, Dağılan; Tablet; Çözelti

Geriatrik popülasyonda yaşın risperidon etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamış olsa da, geriatrik spesifik problemlerin yaşlılarda risperidonun yararlılığını sınırlamaları beklenmemektedir. Bununla birlikte, yaşlı hastaların risperidonun etkilerine duyarlı olma olasılığı daha yüksektir ve yaşa bağlı karaciğer, böbrek veya kalp problemleri vardır ve bunlar risperidon alan hastalar için doz ayarlaması gerektirebilir. Demanslı yaşlı erişkinlerde bu ilaç, davranışsal sorunlar için kullanılmamalıdır.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Alerjiler

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Pediyatrik

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Geriyatrik

Gebelik

Emzirme

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

İlaç etkileşimleri

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Diğer Etkileşimler

Bu ilacı sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazlasını kullanmayın, daha sık kullanmayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın.

Diğer Tıbbi Sorunlar

Bu ilacı yiyecekli olsun olmasın alabilirsin.

Oral sıvı kullanılırken

Ağızda parçalanan tableti kullanırken

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Doktorunuz, özellikle bu ilacın tedavisinin ilk birkaç ayında düzenli ziyaretlerde ilerlemenizi kontrol etmek isteyecektir. Bu, gerekirse doz değişikliklerine izin verecektir.

Doktorunuza danışmadan bu ilacı almayı bırakmayın. Doktorunuz, tamamen bırakmadan önce aldığınız miktarı yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir. Bu, yan etkileri önlemek ve durumunuzun daha da kötüleşmesini önlemek içindir.

Bu ilaç, alkol ve diğer CNS depresanlar (uyuşuk veya uyanık hale getiren ilaç) etkilerini artırabilir. CNS depresanlarına bazı örnekler saman nezlesi, diğer alerjiler veya soğuk algınlığı, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, nöbet veya barbitür için ilaçlar, kas gevşetici veya bazı dental anestezi de dahil anestezik için kullanılan ilaçlardır. Bu ilacı kullanırken yukarıdakilerden herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Herhangi bir ameliyat, diş tedavisi veya acil tedavi almadan önce, bu ilacı kullandığınızdan tıp doktoruna veya diş hekiminize söyleyin. Risperidonu ameliyat, diş hekimliği veya acil tedavi sırasında kullanılan ilaçlarla birlikte almak CNS depresan etkilerini artırabilmektedir.

Dozlama

Bu ilaç bulanık görme, baş dönmesi veya uyuşukluğa neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce bu ilaca nasıl tepki verdiğiniz, makineler kullandığınızı veya dikkatli görmüyorsanız veya göremediğiniz takdirde tehlikeli olabilecek başka şeyler yapdığınızdan emin olun.

Kayıp doz

Baş dönmesi, başın çarpması veya bayılma meydana gelebilir, özellikle de aniden yalan söyleyen veya oturan bir konumdan kalktığınızda. Yavaşça kalkmak yardımcı olabilir. Sorun devam ederse veya daha da kötüleşirse, doktorunuza danışın.

Bu ilaç, vücudunuzun sabit bir sıcaklıkta kalmasını daha zor hale getirebilir. Egzersiz sırasında veya sıcak havalarda aşırı ısınmamaya özen gösterin, çünkü bu aşırı ısınma sıcak çarpmasına neden olabilir. Bu ilacı kullanırken sıcak banyolar veya saunalar baş dönmesi veya baygın hissettirir. Ayrıca, risperidon kullanırken aşırı soğumamaya özen gösterin. Çok soğuk olursanız, uykulu, şaşkın veya beceriksiz hissedebilirsiniz.

Tardif diskinezi (bir hareket bozukluğu) oluşabilir ve ilacı kullanmayı bıraktıktan sonra gitmeyebilir. Tardif diskinezi belirtileri, dilin ince, solucan benzeri hareketleri veya ağız, dil, yanaklar, çene veya kollar ile bacaklardaki diğer kontrolsüz hareketi içerir. Diğer ciddi fakat nadir görülen yan etkiler de ortaya çıkabilir. Şiddetli kas sertliği, ateş, şiddetli yorgunluk veya halsizlik, hızlı kalp atışı, zor solunum, artmış terleme, mesane kontrolü kaybı veya nöbetlere neden olabilen nöroleptik malign sendrom (NMS) dahildir. Bu ilacın yapacakları ilacın yanı sıra bunu doktorunuza götürmenin riskleri hakkında konuşmalısınız.

Bu ilaç uzun bir süre kullanıldığında prolaktin kan düzeylerini artırabilir. Meme şişmesi veya acısı çekiyorsanız doktorunuza danışın, olağandışı anne sütü üretimi, adetsiz, düzensiz menstrüel dönemler, menstrüel kanamanın durdurulması, cinsel yetenek kaybı, arzu, sürücü veya performans, cinsel ilişkiye olan ilgi azalması veya Bir ereksiyona ya da ereksiyona yetmezlik.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Depolama

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.